ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของสาร (UV-VIS Spectrophotometer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

phar_news_icon

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของสาร (UV-VIS Spectrophotometer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศเชิญชวน
2 เอกสารประกวดราคา
3 รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์
Share this Post: