ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งห้องปฏิบัติการ -20 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

phar_news_icon

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งห้องปฏิบัติการ -20 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศเชิญชวน
2 เอกสารประกวดราคา
3 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
Share this Post: