ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 18 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

phar_news_icon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 18 คิวบิกฟุต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศผู้ชนะ
Share this Post: