ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

วันที่ 16 มกราคม 2562

เรียน ผศ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

Asst.Prof.Nattawat Teerawattanaphong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : nattawat.t@ubu.ac.th

Tel : 045353632