ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (UBU-Test) ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้-17 กรกฎาคม 2561

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ (7 พฤศจิกายน 2560 ,14:56 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2560 ,15:01 โดย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ