ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2/2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีประกาศเลื่อนการลงทะเบียน/เพ่ิมรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียนทาง 

www.reg.ubu.ac.th 

จากเดิมระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2560 - 19 ม.ค. 2560

เป็นระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2560 - 19 ม.ค. 2560

กำหนดการ การกำหนดสิทธิ์ลงทะเบียน
25 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียนได้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป (รหัส 57 ลงมา)
26 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียนได้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60)
27 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียนได้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59)
28 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียนได้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 58)
29 ธันวาคม 2560 - 19 มกราคม 2561 ลงทะเบียนเรียนได้ทุกชั้นปี
25 ธันวาคม 2560 - 19 มกราคม 2561 ลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 


Tags :ลงทะเบียน    เลื่อนลงทะเบียน    25 ธันวาคม 2560    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (7 ธันวาคม 2560 ,12:24 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 ธันวาคม 2560 ,17:19 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ประกาศ เลื่อนการลงทะเบียนเรียน 2/2560