ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และ หลักสูตรกัญชาศาสตร์

ด้วย สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สพอท) กำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1 หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ ระยะเวลาอบรม 1 สัปดาห์  ค่าลงทะเบียน 9,500 บาท/คน  เปิดจำนวน 5 รุ่น ดังเอกสารที่แนบ

2.หลักสูตรกัญชาศาสตร์ ระยะเวลาอบรม 2-3 วัน ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/คน  เปิดจำนวน 5 รุ่น ดังเอกสารที่แนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (19 เมษายน 2561 ,10:54 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2561 ,11:17 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ