ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การฝึกอบรมเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ

ขอเชิญ นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากร ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ  ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รายละเอียดดังเอกสารกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ คุณนิตยศรี วงศ์สุวรรณ สำนักงานบริหารงานวิจัยฯ  เบอร์โทรศัพท์ 045-353042 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (31 พฤษภาคม 2561 ,14:15 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 31 พฤษภาคม 2561 ,14:22 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ