ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 (กสพท.) TCAS3/2

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มีกำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้่าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัรฑิต (ภบ. 6 ปี)

 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2561  TCAS 3/2

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 

โดยมีรายละเอียดกำหนดการ และแบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์

2. แบบฟอร์มประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

3. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 045-353-610  

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (6 มิถุนายน 2561 ,14:28 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2561 ,14:56 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. แบบฟอร์มประวัติ
2. แบบฟอร์ม ใบรับรองแทพย์
3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา ผ่านระบบรับตรงของ กสพท.TCAS3-2