หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2558 (หลักสูตร 6 ปี)

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางนีลนารา ศรีสำราญ (21 มกราคม 2559 ,14:03 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 มกราคม 2559 ,14:08 โดย นางนีลนารา ศรีสำราญ)

เอกสารประกอบ
1. pharm curiculum 2558 (Please click to open)