แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลดเอกสาร /ข่าวงานปฏิบัติการ


อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบเหมาจ่าย

  ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบเหมาจ่าย  รายละเอียดดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (19 กันยายน 2561 ,09:48 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 กันยายน 2561 ,09:50 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ (Please click to open)