นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


<p>Usage of and cost of complementary/alternative medicine in diabetic patients.Usage of and cost of complementary/alternative medicine in diabetic patients.</p>

Author

-

Summana Moolasarn, Saksit Sripa, Vichittra Kuessirikiet, K Sutawee, Jeerasak Huasary, Charuntorn ChSummana Moolasarn, Saksit Sripa, Vichittra Kuessirikiet, K Sutawee, Jeerasak Huasary, Charuntorn Ch


Journal

- The Journal of Medical Association of Thailand

Volume

- 11

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1630 - 1637

Abstract

    <br><p> </p>