นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Determination of the Marker Diarylheptanoid Phytoestrogens in Curcuma comosa Roxb. Rhizomes and Selected Herbal Medicinal Products by HPLC-DAD


Author

-

Bancha Yingngam *,a, Adelheid H. Brantner b, Damrongsak Jinarat a,
Rawiwun Kaewamatawong a, Wandee Rungseevijitprapa a, Apichart Suksamrarn c,
Pawinee Piyachaturawat d, Ratchanaporn Chokchaisiri e

aDepartment of Pharmaceutical Chemistry and Technology, Faculty of Pharmaceutical
Sciences, Ubon Ratchathani University; Ubon Ratchathani 34190, Thailand: bDepartment of Pharmacognosy, Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz; Universitaetsplatz 4/1, A-8010 Graz, Austria: cDepartment of Chemistry, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University; Bangkok 10240, Thailand: dDepartment of Physiology, Faculty of Science, Mahidol University; Bangkok 10400, Thailand: and eDepartment of Chemistry, School of Science, University of Phayao; Maeka, Muang, Phayao 56000, Thailand.


Journal

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin

Volume

- 66

Year

- 2018

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- DOI:10.1248/cpb.c17-

Abstract

   

A method for quantification of diarylheptanoids in Curcuma comosa rhizomes and selected pharmaceutical preparations was established by using HPLC-DAD. The chromatographic separation of three diarylheptanoids [(3S)-1-(3,4-dihydroxy-phenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-ol (1), (3R)-1,7-diphenyl-(4E,6E)-4,6-heptadien-3-ol (2), and (3S)-1,7-diphenyl-(6E)-6-hepten-3-ol (3)] was performed on a Luna C18 analytical column using gradient elution with 0.5% acetic acid in water and acetonitrile with a flow rate of 1 mL/min and a column temperature of 35 °C. The calibration curves for the analytes showed good linearity (R2 > 0.999), high precision (RSD < 2%) and acceptable recovery (98.35–103.90%, RSD < 2%). The limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were 0.06–0.22 and 0.18–0.69 µg/mL, respectively. The results of all validated parameters were within the limits according to the International Conference on Harmonization (ICH) Guidelines. The established method was successfully applied for qualitative and quantitative determination of the three constituents in different samples of C. comosa and some commercial products in capsules. The simplicity, rapidity, and reliability of the method could be useful for the fingerprint analysis and standardization of diarylheptanoids, which are responsible for the estrogenic activity in raw materials and herbal medicinal products of C. comosa.


Keywords

   

Curcuma comosa; Diarylheptanoid; Standardization; Fingerprint analysis; High
performance liquid chromatography; Method validation