ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อเรา

 

 

  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

        เลขที่ 85 ถ.วารินชำราบ-เดชอุดม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ

         จ.อุบลราชธานี 34190

 

หน่วยงานภายในคณะ

  • สำนักงานเลขานุการ  045-353605
  • งานบุคคล 045-353606
  • งานพัสดุ 045-353607
  • งานการเงิน 045-353608
  • งานบริการการศึกษา  045-353610-11 
  • งานบัณฑิตศึกษา 045-353625
  • งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 045-353612
  • งานกิจการนักศึกษา 045-353618

 

  FAX 045-353626  FAX 045-353605  045-288384 

     
     
     
     

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

(ร้ายยา ม.อุบลฯ)

หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ

 

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

 

ที่ตั้ง :  218 ถ.พลแพน ข้าง รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารคณะเภสัชศาสตร์

ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 045-353660  084-4760630 โทรศัพท์ : 045-353644 , 045-353645
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-264394 โทรสาร : 045-353626  045-353660  
    (โปรดระบุว่า หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ)  
ร้านยา (หน้า ม.) เบอร์ภายใน 3646  เบอร์ภายนอก 045353646

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

  แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย)

แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)