ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เรียน ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

Asst.Prof.Dr.Nipaporn Muangchan

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : nipaporn.m@ubu.ac.th

Tel : 045353623