ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

Dr.Saksakol Paratsaphan

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : saksakol.p@ubu.ac.th

Tel : 045353617