ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

วันที่ 22 มกราคม 2564

เรียน อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

Manit Saeteaw

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : manit.s@ubu.ac.th

Tel : 045363632