ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ดร.วันนิศา ดงใต้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน ดร.วันนิศา ดงใต้* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ดร.วันนิศา ดงใต้

Dr.Wannisa Dongtai

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : wannisa.d@ubu.ac.th

Tel : 045363623