ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563

เรียน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ

Asst.Prof.Dr.Sawaeng Watcharathanakij

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : sawaeng.w@ubu.ac.th

Tel : 045353616