ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

Asst.Prof.Dr.Chutinun Prasitpuripreecha

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : chutinun.p@ubu.ac.th

Tel : 045353053