ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง

Asst.Prof.Dr.Kusuma Jitsaeng

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : kusuma.j@ubu.ac.th

Tel : 045353623