ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.ทวนธน บุญลือ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เรียน ผศ.ทวนธน บุญลือ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.ทวนธน บุญลือ

Asst.Prof.Tuanthon Boonlue

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : tuanthon.b@ubu.ac.th

Tel : 045363610