ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เรียน อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล

Prasittichai Poonphol

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : prasittichai.p@ubu.ac.th

Tel : 045353623