ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เรียน ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

Asst.Prof.Peerawat Jinatongthai

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : peerawat.j@ubu.ac.th

Tel : 045353603