ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา

Narongchai Chaksupa

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : narongchai.c@ubu.ac.th

Tel : 045353623