ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เรียน ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

Dr.Anuvadh Vadhnapijyakul

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : anuwat.w@ubu.ac.th

Tel : 045353623