ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์อัญมณี ลาภมาก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เรียน อาจารย์อัญมณี ลาภมาก* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์อัญมณี ลาภมาก

Anyamanee Lapmag

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : anyamanee.l@ubu.ac.th

Tel : 045353623