ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์

Phitjira Sanguanboonyaphong

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : phitjira.s@ubu.ac.th

Tel : 045353623