ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์

Phubed Nilatawong

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : phubed.n@ubu.ac.th

Tel : 045353623