ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์

Asst.Prof.Dr.Worranan Rangsimawong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : worranan.r@ubu.ac.th

Tel : 045353623