ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

Assoc.Prof.Dr.Pannarat Akanitapichat

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

Email : pannarat.a@ubu.ac.th

Tel : 045353623