ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี

Kiettisak Padee

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : kiettisak.p@ubu.ac.th

Tel : 045353623