ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์พัชรากร เพียงงาม

วันที่ 15 เมษายน 2564

เรียน อาจารย์พัชรากร เพียงงาม* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์พัชรากร เพียงงาม

Patcharakorn Peangngam

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : patcharakorn.p@ubu.ac.th

Tel : 0453533623