ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2565

เรียน ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์

Dr.Rujapak Sutiwisesak

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : rujapak.s@ubu.ac.th

Tel : 045353623