ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ อาจารย์กาญจนา สุขศรี

วันที่ 19 มิถุนายน 2564

เรียน อาจารย์กาญจนา สุขศรี* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

อาจารย์กาญจนา สุขศรี

Kanchana Suksri

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : kanchana.su@ubu.ac.th

Tel :