ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ดร.มยุรี วงค์ประเทศ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน ดร.มยุรี วงค์ประเทศ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ดร.มยุรี วงค์ประเทศ

Dr.Mayuree Wongpratate

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : mayuree.w@ubu.ac.th

Tel : 045353623