ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา

Dr.Piengpen Thisoda

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : piengpen.t@ubu.ac.th

Tel : 045353623