ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

Dr.Saksit Sripa

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : saksit.s@ubu.ac.th

Tel : 045353614