ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน ดร.สุรชัย จูมพระบุตร* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

Dr.Surachai Joomprabutra

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : surachai.j@ubu.ac.th

Tel : 045353623