ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม

วันที่ 26 กันยายน 2563

เรียน ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม



* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม

Asst.Prof.Dr.Thanawadee Preeprem

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : thanawadee.p@ubu.ac.th

Tel : 045353632