ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

Assoc.Prof.Dr.Warisada Sila-on

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

Email : warisada.s@ubu.ac.th

Tel : 045353623