ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรียน รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

Assoc.Prof.Dr.Wandee Rungseevijitprapa

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

Email : wandee.r@ubu.ac.th

Tel : 045353623