ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


2017 Doctor of Philosophy (Medical Physiology) Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
2002 Master of Science (Physiology) Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
1998 Bachelor of Nursing (1st Class Honours) Faculty of Nursing, Mahidol University, Thailand

Administrative Duties


2018- 2019 Head of Division of Biopharmacy Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2017- 2018 Secretary for Biopharmacy Division Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2010- 2011 Acting Assistant Dean for Student Affairs Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2009- 2009 Secretary for Biopharmacy Division Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2007- 2010 Assistant Dean for Student Affairs Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Professional Affiliation / Membership


2015- present Member The Physiological Society of Thailand
1998- present Member Thailand Nursing and Midwifery Council

Areas of Expertise


1. Gastrointestinal Physiology

2. Gastrointestinal Motility

3. Gut hormones

 PublicationsResearch Articles (International)

Nipaporn Muangchan, Benjapa Khiewvan, Saimai Chatree, Kitchaya Pongwattanapakin, Nattinee Kunlaket, Traiphop Dokmai, Reawika Chaikomin. Riceberry rice (Oryza sativa L.) slows gastric emptying and improves the postprandial glycaemic response. Br J Nutr 2021; Epub ahead of print (Q1, Impact Factor 3.718): . link

Muangchan N, Kooptiwut S, Tapechum S, Akarasereenont P, Vongsopanagul N, Pongwattanapakin K, Chaikomin R.. 13C-acetic acid breath test monitoring of gastric emptying during disease progression in diabetic rats. Biol. Pharm Bull. 2017; 40: 1506-14. (Q2, IF 1.863). link

Lohsiriwat S, Puengna (Muangchan) N, Leelakusolvong S. Effect of caffeine on lower esophageal sphincter pressure in Thai healthy volunteers. Dis Esophagus 2006; 19: 183-86. (Q2, IF 2.65). link


Research Articles (National)

Nipaporn Muangchan, Teeraporn Supapaan, Prasittichai Poonphol, Aphisit Srilapat, Thinadda Rodpai. Development and Evaluation of the Achievement of 2D Cartoon Animation Media to Enhance Knowledge about Hand, Foot And Mouth Disease for Pre-School Children, Ubon Ratchathani Province. Journal of Health Science 2021; 30(Suppl 3): S481-S490. link

นพวัฒน์ เพ็งคำศรี, จัตุพล กันทะมูล, ภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ, วชิรวิทย์ วงศ์ษารัฐ, วนิดา ใจหมั่น, นิภาพร เมืองจันทร์ และ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเหง้าข่าลิง. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2011; 6: 195-201.

นิภาพร เมืองจันทร์ สุภารัตน์ คำแดง ธารารัตน์ พรยิ้ม โยธกา ถานะลุน และสุธัญญมาศ บุระมุข. ระดับสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2011; 13: 68-74.

สุภารัตน์ คำแดง, ใจนุช กาญจนภู, นิภาพร เมืองจันทร์, ทรงพล สิทธิการค้า, อดุลศักดิ์ เหลาแหลม, วุฒิไกร วิลามาตร, นพวัฒน์ เพ็งคำศรี. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม. IJPS 2010; 6: 84-91.


Review Articles (National)

นิภาพร เมืองจันทร์. โรคกรดไหลย้อนที่ไม่มีการอักเสบของหลอดอาหาร: พยาธิสรีรวิทยาและแนวทางการรักษา. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2011; 11: 485-494.


PresentationOral Presentation (National)

2022 Punyaporn Panomkaen, Chanita Ladkrathok, Saimai Chatree, Kanchana Suksri,Nipaporn Muangchan* Effect of germinated brown rice ingestion on plasma glucose, plasma insulin, and serum PYY in healthy adults The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 (NEPhReC-2022) The Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University

Poster Presentation (International)

2015 Muangchan N, Lohsiriwat S, Kooptiwut S, Tapechum S, Akarasereenont P, Chaikomin R Alteration of gastric emptying in diabetic rats The 8th FAOPs Congress 2015 Centara Grand & Convention Centre at Central World, Bangkok, Thailand

Poster Presentation (National)

2020 Aphisit Srilapat, Thinadda Rodphai, Prasittichai Poonphol, Teeraporn Supaphan, Nipaporn Muangchan* Evaluation of the achievement of a cartoon animation teaching media to enhance knowledge of health behavior for school- aged children 5 to 14 years old in Ubon Ratchathani province The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 Ubon Ratchathani University

Awards and Recognitions


2020 Excellent Award (Poster presentation) (By Students) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (National)
2019 Best Academic Staff (Academic Services) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (National)
2011 Best Academic Staff Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University (National)


Research grants


2021- 2022 Nipaporn Muangchan, Kanchana Suksri, Buncha Yingngam Study of the pharmacological activity of wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M. Perry) extract for the prevention and treatment of diabetes and diabetic nephropathy Fundamental Fund
2020- 2021 Nipaporn Muangchan, Saimai Chatree, Kanchana Suksri Alteration of appetite and satiety hormones in subjects treated with germinated brown rice Fundamental Funds
2020- 2021 Nipaporn Muangchan, Kanchana Suksri, Buncha Yingngam Study of the pharmacological activity of wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M. Perry) extract in the prevention of diabetes by decreasing islet amyloid peptide aggregation and protection of pancreatic β-cell apoptosis Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2019- 2020 ์Nipaporn Muangchan Suparat Chanluang Kanitsat Panyasai Napatsorn Suatrong Effect of riceberry brown rice on plasma ghrelin levels in Thai healthy volunteers. Ubon Ratchathani University
2018- 2019 Reawika Chaikomin, Nipaporn Muangchan, Benjapa Khiewvan, Kitchaya Pongwattanapakin, Traiphop Dokmai Effect of riceberry brown rice compared to white rice on gastric emptying rate, postprandial plasma glucose, plasma insulin, glucagon-like peptide-1 and glucose-dependent insulinotropic polypeptide in Thai healthy subjects Siriraj Research Development Fund, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University


Latest update


April 28th,2022


Nipaporn Muangchan, Ph.D.

Assistant Professor

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Division of Biopharmacy

Email : nipaporn.m@ubu.ac.th

Tel : +66-0-4535-3623

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, 85 Satholamark Road, Warin chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand