ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2018 Board Certified Critical Care Pharmacist Board of Pharmacy Specialties, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2017 Postgraduate Year Two Critical Care Pharmacy Residency University of Arizona, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2016 Postgraduate Year One Pharmacy Residency University of Arizona, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2016 Board Certified Pharmacotherapy Specialist Board of Pharmacy Specialties, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2015 Doctor of Pharmacy University of Maryland Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2007 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


  • Critical Care Pharmacy
  • Nutrition Support


ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Areerut Leelathanalerk, PharmD, Wannisa Dongtai, PharmD, Yvonne Huckleberry, PharmD, Brian Kopp, PharmD, John Bloom, MD, Joseph Alpert, MD. Evaluation of Deprescribing Amiodarone After New-Onset Atrial Fibrillation in Critical Illness. The American Journal of Medicine 2017; 130(7): 864-866. linkปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


December 12th,2018


อาจารย์วันนิศา ดงใต้

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : wannisa.d@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3622

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190