ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


2018 Board Certified Critical Care Pharmacist Board of Pharmacy Specialties, United States
2017 Postgraduate Year Two Critical Care Pharmacy Residency University of Arizona, United States
2016 Postgraduate Year One Pharmacy Residency University of Arizona, United States
2016 Board Certified Pharmacotherapy Specialist Board of Pharmacy Specialties, United States
2015 Doctor of Pharmacy University of Maryland Baltimore, United States
2007 Bachelor of Pharmacy Khon Kaen University, Thailand

Areas of Expertise


  • Critical Care Pharmacy
  • Nutrition Support


PublicationsResearch Articles (International)

Areerut Leelathanalerk, PharmD, Wannisa Dongtai, PharmD, Yvonne Huckleberry, PharmD, Brian Kopp, PharmD, John Bloom, MD, Joseph Alpert, MD. Evaluation of Deprescribing Amiodarone After New-Onset Atrial Fibrillation in Critical Illness. The American Journal of Medicine 2017; 130(7): 864-866. linkLatest update


December 12th,2018


Wannisa Dongtai, PharmD, BCPS, BCCCP

Lecturer

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Division of Pharmacy Practice

Email : wannisa.d@ubu.ac.th

Tel : +66-0-4535-3622

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University. 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand