ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic QualificationAreas of Expertise


- Information is being prepared -Latest update


May 31st,2018


ดร.จินตนา นภาพร

อาจารย์

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี

0

Email : jintana.n@ubu.ac.th

Tel : 045353630

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University. 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand