ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2010 Doctor of Philosophy (Neuroscience) The University of Manchester, ประเทศสหราชอาณาจักร
2004 Master of Science (Biotechnology) The University of Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
1998 Master of Science (Physiology) Mahidol University, ประเทศไทย
1991 Nursing Sciences Khon Kaen University, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2014 - 2014 เลขานุการกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2013 - 2013 หัวหน้ากลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2011 - 2013 หัวหน้ากลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2001 - 2002 หัวหน้ากลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2013 - ปัจจุบัน Member Thai Neuroscience Society
2012 - ปัจจุบัน Member Thai Society for Stem Cell Research
2009 - 2010 Member The British Society for Developmental Biology (BSDB)
2009 - 2010 Member The Genetics Society of America (GSA)

สาขาความเชี่ยวชาญ


AWARD/SCHOLARSHIP RECIEVED:

12-23 July 2010:  Okinawa Institute of Science and technology (OIST) supported for attending in the "Developmental neurobiology" course, at OIST seaside house, Onna-village, Okinawa, JAPAN 

13 Sep 2006-2010: The Commission on Higher Education on behalf of the Royal Thai government supported for the PhD studying at the University of Manchester, Manchester, UK.

17 July2002-22July2004: The Australian Government offered the Australian Development Scholarship (ADS) to study in master of biotechnology at the University of Queensland, Brisbane, Queensland, AUSTRALIA

3-22 September 2001: The Korean Government by the Korea International Coorporation Agency (KOICA) supported for participating in" the international training in tuberculosis control" at Soul, KOREA

1997-1998: The Thai Government via the Ministry of University Affairs funded for studying in master of physiology at Mahidol University, THAILAND

1994-1995: The Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, THAILAND provided the tuition fee waivers during the first year of studying in the master of physiology

 

TEACHING AREA:

- Anatomy, physiology and pathophysiology of the nervous, cardiovascular and respiratory systems

 

AREA OF EXPERTISE

Cellular and Molecular Physiology: Neurobiology, developmental and cancer neurobiology,  neuroscience, cell signaling pathway, Notch, endocytic trafficking of proteins

 

RESEARCH INTEREST: 

My ongoing projects are to study the mechanisms of some natural products and protein trafficking inhibitors on the growth and apoptosis of human neuroblastoma (NB) and glioblastoma multiforme (GBM). This is to help us advance our knowledge into the causes of brain cancer. However, other cancers including breast and cervical cancers are also of my interests.  I am also investigating the role of Notch signalling in the regulation of growth and development using both several human cell lines and Drosophila as a model.

 

RESEARCH TECHNIQUES: I am competent in the following techniques:

1. Molecular biology techniques:

- DNA & RNA isolation and analysis by conventional PCR & quantitative PCR

- Cloning & DNA sequencing etc.

2. Protein extraction and analysis by Western blot

3. Cell imaging: Use of fluorescence microscope for tracking of the routes of protein trafficking

4. Flow cytometry for cell cycle and apoptosis analysis

5. Drosophila and mammalian cell culture

6. Drosophila fly pushingผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Wilkin, M, Tongngok P*, et al. Drosophila HOPS and AP-3 complex genes are required for a Deltex-regulated activation of notch in the endosomal trafficking pathway. Dev Cell 2008; 15(5): 762-772. link


Research Articles (National)

Homhual S, Tongngok P*, et al. Evaluation of biological activities of crude extracts from Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer. and Cayratia trifolia L. domin young shoots. UBU Journal 2007; 9(2): 54-60.

Tongngok P*, Kaenkum K. Antimicrobial activity of Northeastern medicinal plants in Thailand. IJPS 2005; 1(1): 40-46.

Akanitapichat P, Tongngok P*, et al. Antiviral and anticancer activities of Stemona collinsae. Thai J Pharm Sci 2005; 29(3-4): 125-136.

Urasopon N, Tongngok P*, et al. A Study of the antimicrobial activity of Thai herbs on enteropathogenic Escherichia coli. J Thai Vet Med Assoc 2003; 54(1-2): 27-38.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2009 Pajaree Tongngok the 50th Annual Drosophila Research Conference the 50th Annual Drosophila Research Conference the Sheraton Chicago Hotel &Towers, Chicago, Illinois, US

Poster Presentation (National)

2014 Assistant Professor Pajaree Tongngok, Ph.D.; Assistant Professor Suparat Chanluang, Ph.D.; Professor Bung-orn Sripanidkulchai, Ph.D. Proteasome and Autophagy Inhibitors Suppress Viability of Human Glioblastoma Multiforme (GBM) นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
2014 Assistant Professor Pajaree Tongngok, Ph.D.; Assistant Professor Kusuma Jitsaeng, Ph.D. The isolation of hydroxychavicol from P. betel L. and its effect on DNA fragmentation The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubonratchathani University, Thailand


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2018 - 2019 Effect of glucose level on acquired temozolomide resistance of a human glioblastoma multiforme (GBM) cell line derived from the most aggressive primary intracranial tumor in elderly Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2015 - 2016 Effect of hydroxychavicol extracted from Piper betle leaf on the invasiveness of human glioblastoma multiforme (GBM) cells National research council of Thailand
2012 - 2014 Proteasome and autophagy inhibitors enhance cell death and block growth of glioblastoma cell lines via inhibition of Notch signaling pathway The Thailand research fund (TRF)
2012 - 2013 Neuroprotective and antiproliferative effects of hydroxychavicol extracted from Piper betle leaf on SK-N-SH human neuroblastoma cell line National research council of Thailand


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


July 15th,2019


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาจารีย์ ทองงอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : pajaree.t@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3623

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190