ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์กมลชนก จิตอารี

การศึกษา

เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2012)


หนังสือ/ตำรา

2021คู่มือเภสัชกร:เพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์กมลชนก จิตอารี

Kamonchanok jitaree

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : kamonchanok.j@ubu.ac.th

Tel : 045353623