ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์อัญมณี ลาภมาก

การศึกษา

เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2012)


ตำแหน่งบริหาร


2562-2566เลขานุการ0


ผลงานตีพิมพ์

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2020

หลักการใช้ยารักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Pharmacotherapy of Hypertension in Patients with Chronic Kidney Disease

KKU Journal of Medicineผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์อัญมณี ลาภมาก

Anyamanee Lapmag

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : anyamanee.l@ubu.ac.th

Tel : 045353623