ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์

การศึกษา

เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2015)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์

Phitjira Sanguanboonyaphong

ตำแหน่ง : อาจารย์อาจารย์

Email : phitjira.s@ubu.ac.th

Tel : 045353630